250.-

 เสื้อสโมสรขอนแก่นสตาร์ วีซี RED

Buy now

250.-

เสื้อสโมสรขอนแก่นสตาร์ วีซี BLACK

Buy now

Head coach
Khonkaen Star VC

Apirat Ngammeerit

Players

ชื่อ : Anongporn Promrat
ตำแหน่ง : Middle-blocker
อายุ 30 ปี

ชื่อ : Pattrathip Santrakoon
ตำแหน่ง : Setter
อายุ 26 ปี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ชื่อ : Pancheewa Singsena
ตำแหน่ง : Middle-blocker
อายุ 20 ปี

ชื่อ : Hathairat Jarat
ตำแหน่ง : Middle-blocker
อายุ 26 ปี

ชื่อ : Em-Orn Phanusit
ตำแหน่ง : Outside Hitter
อายุ 34 ปี

ชื่อ : Pajaree Maneesri
ตำแหน่ง : Opposite
อายุ 20 ปี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ชื่อ : Kritkanan Phansamdaeng
ตำแหน่ง : Setter
อายุ 34 ปี

ชื่อ : Pimtawan Thongyos
ตำแหน่ง : Outside Hitter
อายุ 20 ปี

ชื่อ : Warinit Hoontong
แหน่ง : Middle-blocker
อายุ 18 ปี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ชื่อ : Kannika Sitthipat
ตำแหน่ง : Libero
อายุ 28 ปี

ชื่อ : Jiraporn Seangsing
ตำแหน่ง : Libero
อายุ 20 ปี

ชื่อ : Khatthalee Pinsuwan
ตำแหน่ง : Outside Hitter
อายุ 28 ปี

ชื่อ : Sunitra Seeban
ตำแหน่ง : Opposite
อายุ 24 ปี

ชื่อ : Pattiya Juangjan
ตำแหน่ง : Outside Hitte
อายุ 24 ปี